STRONA GŁÓWNA
O PROGRAMIE
VII EDYCJA
- Aktualności
- Raporty LOG
- Ankieta dla LOG
GALERIA
ZESPÓŁ
KONTAKT
REJESTRACJA
FORUM
LOGOWANIE
użytkownik:
hasło:
jesteś w: Działaj Lokalnie >> IV EDYCJA
"DZIAŁAJ LOKALNIE" - IV EDYCJA


 Celem Programu "Działaj Lokalnie IV" jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w   których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. Cel  ten jest realizowany poprzez lokalne konkursy grantowe prowadzone przez Lokalne Organizacje  Grantowe (LOG) oraz uzupełniający konkurs ogólnopolski prowadzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 „Działaj Lokalnie IV” obejmuje dwie edycje konkursów: jesienną i wiosenną. Projekty realizowane w  jesiennej edycji rozpoczęły się w styczniu 2005 roku a zakończa się 30 czerwca 2005 roku. Druga edycja „DL IV” czyli realizacja II konkursu grantowego będzie przebiegać następująco:

-  dla grantobiorców LOG – od czerwca do listopada 2005 roku

-  konkurs ogólnopolski – od grudnia 2005 roku do maja 2006 roku

Program oferuje wsparcie finansowe w ramach konkursu na dotacje w takich dziedzinach jak:
- edukacja np. ułatwianie dostępu do edukacji dzieciom, młodzieży i dorosłym; edukacja i resocjalizacja grup i środowisk zagrożonych patologią lub wykluczeniem społecznym, dofinansowywanie tworzenia funduszy stypendialnych;
- sprawy społeczne np. wzmacnianie i rozwój samoorganizacji obywatelskiej; poprawa bezpieczeństwa publicznego; ochrona środowiska naturalnego; świadczenie usług socjalnych dla grup marginalizowanych, m.in. osób starszych i niepełnosprawnych;
- kultura np. budowanie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców; odtwarzanie dziedzictwa kulturowego, dofinansowywanie wydawnictw lokalnych.
- rozwój lokalny np. inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych, samorządu i przedsiębiorców, aktywizacja obywateli w życiu gospodarczym społeczności lokalnych, przeciwdziałanie bezrobociu i stymulowanie przedsiębiorczości.

 

Wszystkim organizacjom, które ubiegały się o dotację w ramach programu "Działaj Lokalnie IV" oferowaliśmy pomoc doradczą.

W ramach konkursów "Działaj Lokalnie IV" - realizowanych za pośrednictwem zarówno Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, jak i Lokalnych Organizacji Grantowych, są wspierane dobrze zaplanowane i opisane przedsięwzięcia społeczne, które wynikają z potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel, działania, określone w liczbach rezultaty i koszt realizacji i za których realizację odpowiada konkretna osoba - koordynator.

Pozytywnie oceniane były projekty, które w najwyższym stopniu
- pobudzają aktywność i integrują wokół wspólnych działań mieszkańców oraz wszystkie instytucje życia lokalnego, przede wszystkim władze samorządowe, przedsiębiorców i organizacje społeczne,
- przyczyniają się do tworzenia mechanizmów współfinansowania inicjatyw społecznych przez lokalne instytucje, przedsiębiorców i indywidualnych mieszkańców społeczności,
- wykorzystują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie, finansowe) do realizacji przedsięwzięcia na rzecz społeczności,
- prowadzą do osiągnięcia konkretnego rezultatu w środowisku lokalnym.


Strona Działaj Lokalnie powstała w ramach programu
"Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności


Strona Działaj Lokalnie jest tworzona i redagowana przez zespół
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce