STRONA GŁÓWNA
O PROGRAMIE
VII EDYCJA
- Aktualności
- Raporty LOG
- Ankieta dla LOG
GALERIA
ZESPÓŁ
KONTAKT
REJESTRACJA
FORUM
LOGOWANIE
użytkownik:
hasło:
jesteś w: Działaj Lokalnie >> III EDYCJA
"DZIAŁAJ LOKALNIE" - III EDYCJA

 

„DZIAŁAJ LOKALNIE” III EDYCJA

„Działaj Lokalnie” wspiera bardzo różnorodne przedsięwzięcia. Wychodzimy z założenia, że każda społeczność jest inna: inni są ludzie, zasoby lokalne, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości odmiennie definiują swoje problemy i potrzeby, wybierają różne metody działania. Program ten umożliwia realizację tych projektów, które w danej społeczności są naprawdę potrzebne. Finansujemy zarówno projekty kulturalno- edukacyjne, jak i te nastawione na podtrzymywanie tradycji, ochronę środowiska, a także promujące turystykę i przedsiębiorczość. Wspólnym mianownikiem wspieranych przez nas inicjatyw jest zawsze lokalna aktywność.

W ramach III edycji „Działaj Lokalnie” zrealizowano 187 projektów, które realizowano od stycznia do maja 2004 roku. Łączna suma przekazanych dotacji wyniosła ponad 2 370 000 złotych.

W trzeciej edycji programu „Działaj Lokalnie” skoncentrowaliśmy się na małych społecznościach. O dotacje mogły ubiegać się fundacje i stowarzyszenia oraz ich oddziały posiadające osobowość prawną, mające siedziby w miejscowościach liczących nie więcej niż 20 000 mieszkańców.

Dotacje do wysokości 15 000 zł przyznaliśmy na realizację przedsięwzięć w trzech szeroko rozumianych dziedzinach: oświata i edukacja, sprawy społeczne oraz kultura. Uznaliśmy że wszyscy grantobiorcy powinni zaangażować środki własne – minimum 25% wartości całego przedsięwzięcia – w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub w formie usług. Chcieliśmy w ten sposób pobudzić organizacje do rozpoznawania lokalnych zasobów i korzystania z różnych dostępnych źródeł finansowania.

 

Realizacja projektów trwała od stycznia do maja 2004 roku. Otrzymaliśmy 560 wniosków zgłoszonych przez organizacje z całej Polski.

 

Kierując się ocenami Komisji Konkursowej Programu przyznaliśmy 187 dotacji na realizacje takich przedsięwzięć, które:

-  były dobrze zaplanowane i opisane

-  wynikały z potrzeb danej społeczności

-  pobudzały aktywność mieszkańców i integrowały ich we wspólnych działaniach

-  angażowały w realizację projektu licznych partnerów: władze samorządowe, przedsiębiorców, organizacje społeczne, media

-  najpełniej wykorzystywały w swoich przedsięwzięciach zasoby lokalne (naturalne, ludzkie, kulturowe, fizyczne, finansowe)

-  pomysłowo i innowacyjnie podchodziły do rozwiązywania problemu

-  prowadziły do konkretnej, trwałej zmiany w środowisku lokalnym

 

 


Strona Działaj Lokalnie powstała w ramach programu
"Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności


Strona Działaj Lokalnie jest tworzona i redagowana przez zespół
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce