STRONA GŁÓWNA
O PROGRAMIE
VII EDYCJA
- Aktualności
- Raporty LOG
- Ankieta dla LOG
GALERIA
ZESPÓŁ
KONTAKT
REJESTRACJA
FORUM
LOGOWANIE
użytkownik:
hasło:
jesteś w: Działaj Lokalnie >> II EDYCJA
"DZIAŁAJ LOKALNIE" II EDYCJA

 

„DZIAŁAJ LOKALNIE” II EDYCJA

W ramach drugiej edycji programu „Działaj Lokalnie” - realizowanego w formule trzech oddzielnych ścieżek - dofinansowane zostały łącznie 102 inicjatywy lokalne. Intencją Komisji Programu było dofinansowanie projektów, które w jak największym stopniu angażują mieszkańców konkretnych społeczności w działania na rzecz swoich miejscowości oraz próbują minimalizować skutki lokalnych problemów.

Ścieżka A - Ścieżka ta prowadzona była w formie otwartego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz lokalnych instytucji kulturalno – oświatowych. Zadaniem instytucji uczestniczących w tej ścieżce była twórcza adaptacja jednego z 12 pomysłów zrealizowanych w pierwszej edycji Działaj Lokalnie - uznanych przez Komisję Programu za modelowe. Spośród ponad 70-ciu wniosków złożonych do tej ścieżki Komisja wybrała 12 wykorzystujących pomysły 10 modelowych inicjatyw. Łączna kwota dofinansowania inicjatyw w tej ścieżce wyniosła 222 020, 00 zł.

Ścieżka B - Była to oferta skierowana do organizacji pozarządowych i samorządowych placówek oświatowo – kulturalnych działających na terenach województw o najtrudniejszej sytuacji społeczno – ekonomicznej, tzn.: warmińsko – mazurskim, kujawsko – pomorskim, podkarpackim, łódzkim, świętokrzyskim. W ramach tej ścieżki można było ubiegać się o dotacje na takie przedsięwzięcia, które służą rozwiązywaniu problemów lokalnych na obszarze w/w województw i angażują w swą realizację szeroką społeczność. Decyzją Komisji dofinansowanych zostało 36 przedsięwzięć na łączną kwotę 643 025,44 zł.

Ścieżka CWyszliśmy z założenia, że „z bliska widać lepiej” i powierzyliśmy przeprowadzenie małych konkursów grantowych lokalnym organizacjom, które znają najlepiej potrzeby i zasoby swoich społeczności. Wiedzą jak dotrzeć do naprawdę potrzebujących, kogo wesprzeć, z kim współpracować. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach tej ścieżki było posiadanie doświadczenia w przyznawaniu i rozliczaniu dotacji. Lokalne Organizacje Grantowe dofinansowały 51 różnych inicjatyw z terenu 4 gmin Masywu Śnieżnika, powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec, powiatu leżajskiego.


Strona Działaj Lokalnie powstała w ramach programu
"Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności


Strona Działaj Lokalnie jest tworzona i redagowana przez zespół
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce