STRONA GŁÓWNA
O PROGRAMIE
VII EDYCJA
- Aktualności
- Raporty LOG
- Ankieta dla LOG
GALERIA
ZESPÓŁ
KONTAKT
REJESTRACJA
FORUM
LOGOWANIE
użytkownik:
hasło:
jesteś w: Działaj Lokalnie >> I EDYCJA
"DZIAŁAJ LOKALNIE" - I EDYCJA

 

„Działaj Lokalnie” – I Edycja

Celem Programu jest wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich działających na rzecz konkretnych społeczności lokalnych. Realizacja Programu rozpoczęła się w czerwcu 2000 roku. W ramach Programu można było ubiegać się o dotacje na takie przedsięwzięcia, które – niezależnie od tego, jakiej dotyczą dziedziny życia społecznego – służą rozwiązywaniu problemów lokalnych i sprzyjają rozwojowi lokalnemu. Program połączony był z szeroką promocją zorientowaną na inicjatywy społeczne z małych miejscowości. Myśląc o kryteriach tego Programu, jego procedurach i oczekiwanych rezultatach założyliśmy, że planowani beneficjenci Programu będą umieli odpowiedzieć pozytywnie na każde z poniższych pytań: 

-  Czy mamy pomysł na rozwiązanie jakiegoś ważnego problemu lokalnego w naszym miasteczku, wsi, gminie, powiecie za ok. 15 000 złotych, w okresie od stycznia do czerwca 2001 roku?

-  Czy zaangażujemy szerokie grono mieszkańców, innych organizacji, władz, mediów w rozwiązanie tego problemu?

-  Czy nasza inicjatywa zmieni coś w naszej społeczności?

-  Czy nasza inicjatywa społeczna będzie sprzyjać budowaniu trwałego mechanizmu rozwoju lokalnego?

 

Realizację Programu „Działaj Lokalnie” zainaugurowało opublikowanie ogłoszenia w „Rzeczpospolitej” 26 czerwca 2000r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od tego momentu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce rozpoczęła kampanię informacyjną. Informacje o Programie otrzymało ogółem ponad 1 300 instytucji i organizacji pozarządowych z całej Polski.

Do biura Akademii nadesłano 531 wniosków z całej Polski. Większość projektów pochodziła z małych miejscowości (394 tj. 74% wszystkich wniosków otrzymaliśmy ze wsi i małych miast), zaś pozostałe wnioski nadesłane z dużych ośrodków miejskich dotyczyły realizacji projektów w małych miastach i wsiach (137 wniosków). Większość wniosków tj. 81% pochodziła od organizacji pozarządowych. Ogólna suma wnioskowanych kwot przez 531 organizacji wyniosła około 15 150 000 złotych.

 

Wszystkie nadesłane wnioski zostały starannie rozpatrzone pod względem spełnienia kryteriów formalnych. 139 wniosków, czyli 26% ze wszystkich nadesłanych-spełniało kryteria formalne i zostały przedłożone Komisji Programu. Wśród 139 wniosków-najliczniej reprezentowanymi kategoriami tematycznymi projektów były inicjatywy dotyczące organizacji różnych form aktywności dzieci i młodzieży, edukacji, zagospodarowywania czasu wolnego oraz projekty dotyczące aktywizacji mieszkańców wokół rozwiązywania różnorodnych problemów.

Do Komisji Programu zaproszono 3 specjalistów związanych od lat z sektorem organizacji pozarządowych i inicjatywami lokalnymi oraz 5 przedstawicieli firm, które wspierają, bądź planują wspieranie celów społecznych takich jak: Microsoft, Telekomunikacja Polska, Elektrim, Bank Handlowy.

Komisja postanowiła przyznać 68 dotacji. Środki zaoszczędzone w wyniku korekty budżetów pozwoliły na przyznanie jeszcze jednej dotacji dla organizacji, której wniosek zakwalifikował się na listę rezerwową. Ostateczna liczba beneficjentów Programu „Działaj Lokalnie” to 69 organizacji.

 


Strona Działaj Lokalnie powstała w ramach programu
"Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności


Strona Działaj Lokalnie jest tworzona i redagowana przez zespół
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce