STRONA GŁÓWNA
O PROGRAMIE
VII EDYCJA
- Aktualności
- Raporty LOG
- Ankieta dla LOG
GALERIA
ZESPÓŁ
KONTAKT
REJESTRACJA
FORUM
LOGOWANIE
użytkownik:
hasło:
jesteś w: Działaj Lokalnie >> HISTORIA PROGRAMU
DZIAŁAJ LOKALNIE,WYZWOLISZ SPOŁECZNĄ ENERGIĘ!

 

Działaj Lokalnie” to program realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Poprzez przyznawanie dotacji w otwartych konkursach grantowych pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują własne problemy i starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki.

„Działaj Lokalnie” wspiera bardzo różnorodne przedsięwzięcia. Wychodzimy z założenia, że każda społeczność jest inna: inni są ludzie, zasoby lokalne, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości odmiennie definiują swoje problemy i potrzeby, wybierają różne metody działania. Program ten umożliwia realizację tych projektów, które w danej społeczności są naprawdę potrzebne. Finansujemy zarówno projekty kulturalno-edukacyjne, jak i te nastawione na podtrzymywanie tradycji, a także promujące turystykę i przedsiębiorczość. Wspólnym mianownikiem wspieranych przez nas inicjatyw jest zawsze lokalna aktywność.

Dotacje w ramach programu „Działaj Lokalnie” przyznawane są zarówno w konkursach ogólnopolskich, jak i poprzez Lokalne Organizacje Grantowe, które prowadzą lokalne konkursy grantowe oraz przyznają dotacje organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom obywatelskim skupiającym swe działania na obszarze od minimum 4 gmin, do kilku powiatów

 

 
 

Dotychczas dofinansowaliśmy 1596 projektów na łączną kwotę 11 374 584 złote.

 

   I edycja (konkurs ogólnopolski)

Realizacja 69 projektów trwała od stycznia do czerwca 2001 r. Łączna suma przekazanych dotacji wyniosła około 1.150.000 złotych.

 

   II edycja (konkurs ogólnopolski + 3 konkursy lokalne)

Realizacja 99 projektów trwała od września 2002 r. do lutego 2003 r. Łączna suma przekazanych dotacji wyniosła około 1.050.000 złotych.

 

   III edycja (konkurs ogólnopolski)

Realizacja 187 projektów trwała od stycznia do maja 2004 r. Łączna suma przekazanych dotacji wyniosła około 2.370.000 złotych.

 

    IV edycja - (2 uzupełniające konkursy ogólnopolskie +  45 konkursów lokalnych)

 Realizacja  617 projektów trwał od stycznia do czerwca 2006 r. Łączna suma   przekazanych dotacji wyniosła 2.949.939 złotych

 

V edycja - (w trakcie realizacji)

Akademia współpracuje z siecią 40 LOG (docelowo 45), które dotychczas wypłaciły dotacje o wartości 1.5 mln złotych na realizację 457 projektów 

 

Dotychczas w ramach trzech edycji programu Działaj Lokalnie przyznaliśmy i rozliczyliśmy 972 projekty na łączną kwotę 7.519.939 złotych, w trakcie realizacji jest 457 projektów na kwotę 1.500.000 złotych.


Strona Działaj Lokalnie powstała w ramach programu
"Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności


Strona Działaj Lokalnie jest tworzona i redagowana przez zespół
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce