STRONA GŁÓWNA
O PROGRAMIE
VII EDYCJA
- Aktualności
- Raporty LOG
- Ankieta dla LOG
GALERIA
ZESPÓŁ
KONTAKT
REJESTRACJA
FORUM
LOGOWANIE
użytkownik:
hasło:
jesteś w: Działaj Lokalnie >> konkursy lokalne
KONKURSY LOKALNE

 

Lokalne Organizacje Grantowe (LOG), dzięki stałej obecności w swojej społeczności zapewniają dobre rozpoznanie rzeczywistych problemów i efektywne rozdysponowanie środków finansowych. Ponadto, na bieżąco pomagają swoim grantobiorcom, zwłaszcza tym, którzy wcześniej nie brali udziału w konkursach grantowych. Dzięki nim, środki finansowe trafiają do najmniejszych organizacji i grup inicjatywnych, które często są jedynymi z nielicznych ośrodków aktywności społecznej.

 

mapka przedstawiająca rozmieszczenie 30 LOG:

                                      

Konkursy na LOG

Jesień 2004

Latem 2004 roku Akademia ogłosiła pierwszy konkurs na Lokalne Organizacje Grantowe, w którym mogły wziąć udział organizacje pozarządowe i koalicje, zainteresowane uruchomieniem lokalnych programów grantowych na obszarze minimum 4 gmin do kilku powiatów. Celem konkursu było wyłonienie 15-20 organizacji, które po przejściu cyklu szkoleń miały zostać LOG i realizować lokalne programy grantowe na obszarze swojego działania.

W ramach konkursu organizacje mogły starać się o status samodzielnej Lokalnej Organizacji Grantowej lub kandydata na Lokalną Organizację Grantową.Ostatecznie w pierwszym konkursie, spośród 79 zgłoszeń, Komisja wybrała grupę 15 samodzielnych Lokalnych Organizacji Grantowych oraz 20 kandydatów na LOG.

W styczniu 2005 organizacje uczestniczące w programie - dotychczasowe 15 samodzielnych LOG i grupa 20 kandydatów, poznały termin nadsyłania do Akademii wniosków, na podstawie których, Komisja Grantowa miała zdecydować o wyborze 30 organizacji do przeprowadzenia drugiej edycji lokalnych konkursów grantowych wiosną 2005 roku. W wyniku prac członków Komisji Grantowej wyłonionych zostało 30 Lokalnych Organizacji Grantowych, które wiosną 2005 uruchomiły lokalne konkursy.  

Jesień 2005

Kolejny konkurs na kandydatów na LOG odbył się w sierpniu 2005. W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła 20 organizacji, które przeszły cykl szkoleń poświęcony prowadzeniu lokalnych konkursów grantowych. Następnie z pośród 20 organizacji, Komisja Selekcyjna wybrała 11 organizacji, które dołączyły do 29 LOG wiosną 2006 roku, a także 5 organizacji, które dołączą do 40 LOG od 2007 roku ( V edycja programu).

 

Konkursy lokalne

konkursy lokalne - JESIEŃ 2004

We wrześniu 2004 roku Komisja wybrała 15 Lokalnych Organizacji Grantowych, które od października  2004 roku ogłaszały Lokalne Konkursy Grantowe. W wyniku konkursów wybranych zostało 165 najlepszych projektów a łączna kwota przekazanych na ten cel dotacji wyniosła 1 196 000 złotych..
Projekty były realizowane w okresie od stycznia do czerwca 2005 (6 miesięcy), natomiast maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków programu "Działaj Lokalnie IV" to około 12.000 zł. Aby ubiegać się o wsparcie finansowe projektu aplikująca organizacja musiała mieć zagwarantowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości całego przedsięwzięcia (z czego minimum 10% w postaci gotówkowej i pozostałe 15% w postaci wkładu rzeczowego lub usługowego).

 Z dotacji nie były dofinansowywane następujące działania: prowadzenie działalności gospodarczej; bezpośrednia pomoc finansowa dla osób fizycznych; udzielanie pożyczek; finansowanie inwestycji (zakup gruntów, remonty i adaptacja pomieszczeń, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.)

konkursy lokalne - WIOSNA 2005

Komisja „Działaj Lokalnie IV” wyłoniła 30 LOG, które od marca 2005 roku ogłaszały lokalne konkursy grantowe. Dofinansowanie od LOG na projekty realizowane od czerwca do listopada 2005r. wynosiło od 2 000 do 7 000 złotych.
Tak jak w edycji jesiennej z dotacji nie są dofinansowywane następujące działania: prowadzenie działalności gospodarczej; bezpośrednia pomoc finansowa dla osób fizycznych; udzielanie pożyczek; finansowanie inwestycji (zakup gruntów, remonty i adaptacja pomieszczeń, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.).


Strona Działaj Lokalnie powstała w ramach programu
"Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności


Strona Działaj Lokalnie jest tworzona i redagowana przez zespół
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce