STRONA GŁÓWNA
O PROGRAMIE
VII EDYCJA
- Aktualności
- Raporty LOG
- Ankieta dla LOG
GALERIA
ZESPÓŁ
KONTAKT
REJESTRACJA
FORUM
LOGOWANIE
użytkownik:
hasło:
jesteś w: Działaj Lokalnie >> konkurs ogólnopolski
OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY

Zakończyła się V edycja Programu „Działaj Lokalnie”. Tym razem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprosiła, poza stałymi realizatorami programu (LOG), nowe organizacje pozarządowe, które chciały wspólnie z partnerami stworzyć lokalną koalicję, zintegrować mieszkańców, zachęcając ich do włączania się w działalność społeczną.

Każda z wybranych organizacji otrzymała od Akademii środki w wysokości 10.000 złotych na działania w okresie od października 2006 do września 2007. Wszystkie grupy miały 12 miesięcy, by zbudować lokalne koalicje i zebrać pulę 5000 złotych od lokalnych darczyńców na realizację 6-miesięcznego projektu aktywizującego społeczność lokalną.

W początkowej fazie projektu dla wybranych NGO Akademia Rozwoju Filantropii przeprowadziła trzy spotkania szkoleniowe dotyczące przede wszystkim: umiejętności budowania partnerstwa lokalnego, przygotowania kampanii fundraisingowo - promocyjnej, metod pozyskiwania środków, diagnozy potrzeb lokalnych oraz kwestii prawnych. Zdobyta wiedza pozwoliła organizacjom lepiej przygotować się do zebrania funduszy. Drugim etapem była realizacja projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie.

Były to działania zgodne z celami „Działaj Lokalnie” odpowiadające na potrzeby mieszkańców i uzgodnione wspólnie przez partnerów wchodzących w skład koalicji. Każdy projekt był ciekawy, innowacyjny i różnił się od pozostałych tematyką oraz podejściem do problemu, choć łączyło je kilka podstawowych elementów. Wszystkie projekty zaktywizowały społeczność wokół istotnych potrzeb lokalnych i w większym lub mniejszym stopniu miały wpływ na kształtowanie życia społecznego w gminie lub w powiecie. A było to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, biznesem, samorządami lokalnymi i innymi instytucjami życia publicznego. Ta współpraca wydaje się być trwała i mamy nadzieję, że w przyszłości może odgrywać kluczową rolę w realizacji kolejnych atrakcyjnych i społecznie użytecznych projektów.

Liczymy, że pomysły, zapał i energia naszych grantobiorców, zachęcą innych do realizacji ciekawych przedsięwzięć i zmiany lokalnego świata na lepsze.

>>> lista adresowa 10 koalicji

 

Działania dziesiątki

Każda z wybranych organizacji otrzymała od Akademii środki w wysokości 10.000 zł na działania w okresie od października 2006 do września 2007 (12 miesięcy), obejmujące dwa etapy:

I - zbudowanie lub rozwinięcie działań lokalnej koalicji, przeprowadzenie kampanii fundraisingowej i promocyjnej, diagnozę potrzeb lokalnych oraz

II - realizację półrocznego projektu;

-  w I etapie działań (w ciągu pierwszych 5 miesięcy) do końca grudnia 2006r. organizacje wzięły udział w dwóch trzydniowych szkoleniach obejmujących między innymi następującą tematykę: budowanie partnerstwa lokalnego, przygotowanie kampanii fundraisingowo-promocyjnej, metody pozyskiwania środków, diagnozę potrzeb lokalnych oraz kwestie prawne. Na podstawie wiedzy zdobytej w czasie dwóch szkoleń organizacje przygotowały się do zebrania funduszy na terenie swojego działania - minimum 5.000 złotych na realizację swojej inicjatywy.

-  w II etapie programu każda z 10 koalicji prowadzi półroczny projekt, którego tematyka zgodna jest z celami „Działaj Lokalnie”. Działania te sfinansuje ze środków pozyskanych w wyniku przeprowadzonej kampanii fundraisingowej. Ponadto zaangażuje wkład własny w wysokości min. 15% wartości budżetu przedsięwzięcia w postaci rzeczowej i/lub usługowej.

 

 

 


Strona Działaj Lokalnie powstała w ramach programu
"Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności


Strona Działaj Lokalnie jest tworzona i redagowana przez zespół
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce