STRONA GŁÓWNA
O PROGRAMIE
VII EDYCJA
- Aktualności
- Raporty LOG
- Ankieta dla LOG
GALERIA
ZESPÓŁ
KONTAKT
REJESTRACJA
FORUM
LOGOWANIE
użytkownik:
hasło:
jesteś w: Działaj Lokalnie >> Ścieżka C
"DZIAŁAJ LOKALNIE II" - ŚCIEŻKA C

 

ŚCIEŻKA C – LOKALNA DYSTRYBUCJA GRANTÓW  

Wyszliśmy z założenia że „z bliska widać lepiej” i powierzyliśmy przeprowadzenie małych konkursów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” organizacjom, które znają najlepiej specyfikę swoich społeczności.

·  Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

·  Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

·  Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

 Są to organizacje,  które  od wielu lat identyfikują potrzeby lokalne i działają na rzecz ich zaspokajania. Potrafią docierać do niewielkich grup, stowarzyszeń i pracować z nimi. Są ekspertami w diagnozowaniu tych aspektów życia lokalnego, które pozostają niewidoczne dla każdego, kto patrzy na dane społeczności z oddali. Wiedzą najlepiej, jakie działania i przez kogo realizowane, warto wesprzeć. 

Co robiły Lokalne Organizacje Grantowe (LOG) w ramach Programu „Działaj Lokalnie”?

przyznawały dotacje na ciekawe przedsięwzięcia

-  uczyły mało doświadczone organizacje i grupy nieformalne poprawnego przygotowania wniosku o dotacje

-  służyły pomocą w rozliczeniu dotacji

-  zbierały informacje o rezultatach wspartych działań

pozyskiwały pieniądze lokalnie i zachęcały swoich grantobiorców do tego samego. Jednym z warunków udziału w Programie było zaangażowanie przez każdy LOG dodatkowych środków w wysokości minimum 60 % uzyskanej dotacji ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Natomiast każdy grantobiorca, aby otrzymać dotację od LOG-u musiał ze swej strony zebrać 20% kosztów całego przedsięwzięcia.

 

LOG-i dofinansowały 51 różnorodnych inicjatyw z terenu 4 gmin Masywu Śnieżnika (Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie oraz  Stronie Śląskie), powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec, powiatu leżajskiego.

Ile środków finansowych zainwestowano w trzech społecznościach ?

462 tys. zł, w tym:

146 tys. zł – środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

316 tys. zł - środki zebrane lokalnie:

92 tys. zł - przez Lokalne Organizacje Grantodawcze

224 tys. zł - przez grantobiorców Lokalnych Organizacji Grantodawczych

 

Dofinansowanie kilkunastu inicjatyw w jednej społeczności w sposób zauważalny ożywiło życie lokalne. Powstały nowe stowarzyszenia, punkty konsultacyjne, szkolne koła zainteresowań.

Wysokość przyznawanych grantów sięgała w przybliżeniu od 1000 do 6000 zł.

W ramach tych niewielkich dotacji udało się zrobić naprawdę dużo. Okazało się, że zapał, wspólne działanie zawsze procentują i prowadzą do sukcesu. W przypadku tych lokalnych inicjatyw to właśnie „energia społeczna” była najcenniejszym kapitałem.

Program promowano poprzez 108 informacji prasowych, 46 audycji radiowych i telewizyjnych, 210 plakatów, 200 ulotek.

W realizację 51 inicjatyw zaangażowało się łącznie 2 626 wolontariuszy.

Odbyło się  50 festynów / imprez dla społeczności, 79 szkoleń i spotkań,

39 konkursów, 8 przedstawień teatralnych,18 wystaw.

 

-  Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika przyznał 16 dotacji na łączną kwotę 67 533 zł.

-  Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej przyznał 22 dotacje na łączną kwotę 74 630 zł.

-  Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju przyznało 13 dotacji na łączną kwotę 57 000 zł.

 

 

 

 

 


Strona Działaj Lokalnie powstała w ramach programu
"Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności


Strona Działaj Lokalnie jest tworzona i redagowana przez zespół
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce